Irena Zemaníková s prezidentom Rudolfom  Šusterom- pri preberaní medaile za obraz.