Členovia Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri KKS v Čadci.